the ULTIMATE
SMARTPHONE
SELFIE

Na de Masterclass Smartphone Photography, door de uitgeverij uitgeroepen als beste boek van 2017, werkt uitgeverij Kutron nu aan de publicatie “the ULTIMATE SMARTPHONE SELFIE”. Deze publicatie zal op de eerste lentedag gepubliceerd worden en zal meer dan 100 pagina’s bevatten. U ziet, uitgeverij Kutron zorgt nu al voor het eerste lichtpuntje in uw bestaan in 2018!

De uitgever, Ron Jagers, nodigt u van harte uit om te participeren in deze nieuwe uitgave. U, met vele anderen, maakt de selfie naar uw keuze. The Ultimate Smarthpone Selfie publiceert een baaierd aan mogelijkheden in de selfie kunst. U, en niemand anders, bepaalt wat de kijker te zien krijgt.

MAAK VAN DEZE UITGAVE WEER EEN GROOT SUCCES: NEEM DEEL!

Er zijn op voorhand verschillende categoriën gemaakt waarin u uw selfie kunt plaatsen. Maar u kunt ook zelf een nieuwe categorie toevoegen. Kies hier uw categorie:

Categoriën

 • Vult u hier uw eigen categorievoorstel in
 • Sleep bestanden hierheen of
  Max. bestandsgrootte: 2 GB.
   Hier kunt u uw selfie uploaden. Het liefst een .jpg bestand.

  Zitten er geen condities aan vast? Er is slechts één conditie: uw selfie is in de verhouding van een liggend beeld: 210 x 148. That’s it. Uitgeverij Kutron zorgt weer voor een passende vormgeving en publicatie.

  (Uiteraard is het uw selfie en dus uw copyright. De selfies zullen alleen in het project the ULTIMATE SMARTPHONE SELFIE gepubliceerd worden)

  the ULTIMATE
  SMARTPHONE
  SELFIE

  After the Masterclass Smartphone Photography, named the best book by 2017 by the publishing house, publishing company Kutron is now working on the publication “the ULTIMATE SMARTPHONE SELFIE”. This publication will be published on the first spring day and will have more than 100 pages. You see, publisher Kutron is already creating the first bright spot in your life in 2018!

  The publisher, Ron Jagers, cordially invites you to participate in this new edition. You, with many others, make the selfie of your choice. The Ultimate Smarthpone Selfie publishes a range of possibilities in the selfie art. You, and no one else, determine what the viewer sees.

  MAKE A GREAT SUCCESS OF THIS ISSUE: TAKE PART!

  There are different categories in advance in which you can place your selfie. But you can also add a new category yourself. Choose your category here:

  Categories

  • Make an proposalfor a new category
  • Sleep bestanden hierheen of
   Max. bestandsgrootte: 2 GB.
    Upload here your selfie. Please use .jpg file.

   Are there no conditions attached to it? There is only one condition: your selfie is in the ratio of a landscape image: 21 x 1,5 (± 21 x 15 cm, 300 dpi) . That’s it. Kutron publishers again ensure a suitable design and publication.

   (Of course it is your selfie and therefore your copyright, so the selfies will only be published in the ULTIMATE SMARTPHONE SELFIE project)

    

   You want to sponsor?

   that’s possible

   Click here for € 5,-

   Click here for € 50,-