[:nl]

Wow. What an invention. What a revolution. You also discovered him? The smartphone. It turns your world upside down. Have you ever tried to call your Nikon? Or your Hasselblad? Have you used your Canon as a navigator? Well then And now, the superbe: your smartphone can also shoot! He does not do that himself. The revolution is not yet the case. You have to do something for that. This master class will help you on your way. After the master class you know exactly where to put your finger on which button.
Smartphonephotography: eine Brücke zwischen Front und Heimat.
You press the button, good do the rest.

Wow. Wat een uitvinding. Wat een revolutie. U heeft hem ook ontdekt? De smartphone. It turns your world upside down. Heeft u wel eens geprobeerd te bellen met uw Nikon? Of uw Hasselblad? Heeft u uw Canon al eens gebruikt als navigator? Nou dan. En dan nu, het superbe: uw smartphone kan ook fotograferen! Dat doet hij niet uit zichzelf. Zover gaat de revolutie nog niet. U moet er wel wat voor doen. Deze masterclass helpt u op weg. Na de masterclass weet u precies waar u uw vinger op welke knop moet leggen.
Smartphonephotography: eine Brücke zwischen Front und Heimat.
You press the button, god do the rest.

The Master

Amersfoort, 2017 11

(All the English-Dutch translation is Google translate certified)

 

Thrilling tips and tricks. Get more likes, koop dat boek, klik hier.

Bonus

How to make a perfect smartphonephotograph and an amazing,
tons of likes generating selfie?

You want to, because you want to have likes on your social media! But you have a poor knowledge about taking smartphonephotographs? Although you do your stinky best to win someone’s affection and attention, but you fail because of a lack of knowledge in clicking the perfect smartphonephotograph and -selfie.

Welcome to the masterclass smartphone photography,
the masterclass effortless accessible for everyone.

What are the do’s and what are the don’ts,
how to take the perfect smartphonephotograph?

Taking smartphonephotographs is not everything
you need to know how to edit them as well!
Keep your eyes open and see how editing MUST be done.

Keep your smartphone loaded, first shoot then talk.

Extra tips and tricks to get more likes at social media

Mindblowing ways of selfie clicking tips
Make it worldclass smartphonephotographs
• Chin down, camera up
• Use a selfiestick when clicking a selfie
• Keep an eye on lighting
• expression on one point
• frame it well
• have fun with the filters
• check the background
• stick two fingers
• curl your lips
• good hair is selfie time
• take a bathroom sessie, but do it also anywhere at anytime: click, click, click
• make your eyes look bigger
• grab them with your smartphone

Our next masterclasses:

How to impress girls with your selfie
How to guys
How to grandma
How to grandpa
How to the mayor
How to get tons of likes

 

Bonus

Hoe maak je een perfecte smartphonephotograph en een geweldige, heel veel likes die selfie genereren?
Dat wil je, omdat je likes op je sociale media wilt hebben! Maar u hebt een slechte kennis over het nemen van smartphonephotographs? Hoewel je je stinkende best doet om iemands genegenheid en aandacht te winnen, maar je faalt vanwege een gebrek aan kennis bij het klikken op de perfecte smartphonephotograph en -selfie.

Welkom bij de masterclass smartphone fotografie, de masterclass moeiteloos toegankelijk voor iedereen.

Wat zijn de do’s en wat zijn de don’ts, hoe neem je de perfecte smartphonephotograph?

Het maken van smartphonephotographs is niet alles je moet ook weten hoe je ze kunt bewerken! Houd je ogen open en zie hoe bewerken moet worden gedaan.

Houd je smartphone geladen, schiet eerst en praat.

Extra tips en trucs om meer likes te krijgen op sociale media

Nette manieren om tips voor selfie-klikken te maken
Maak het wereldklasse smartphonephotographs
• Kin naar beneden, camera omhoog
• Gebruik een zelfstudie wanneer u op een selfie klikt
• Houd de verlichting in de gaten
• uitdrukking op één punt
• kader het goed
• Veel plezier met de filters
• Controleer de achtergrond
• Steek twee vingers
• krul je lippen
• goed haar is selfie-tijd
• neem een ​​badkamersessie, maar doe het ook overal en altijd: klik, klik, klik
• laat je ogen er groter uitzien
• pak ze met je smartphone

Onze volgende masterclasses:
Hoe maak je indruk op meisjes met je selfie
Hoe jongens
Hoe oma
Opa bezoeken
Hoe naar de burgemeester
Hoe krijg ik veel likes
Google Translate voor bedrijven:Translator ToolkitWebsite Translator
Over Google TranslateCommunityMobiel
Over GooglePrivacy en voorwaardenHelpFeedback verzenden

[:en]

Wow. What an invention. What a revolution. You also discovered him? The smartphone. It turns your world upside down. Have you ever tried to call your Nikon? Or your Hasselblad? Have you used your Canon as a navigator? Well then And now, the superbe: your smartphone can also shoot! He does not do that himself. The revolution is not yet the case. You have to do something for that. This master class will help you on your way. After the master class you know exactly where to put your finger on which button.
Smartphonephotography: eine Brücke zwischen Front und Heimat.
You press the button, good do the rest.

Wow. Wat een uitvinding. Wat een revolutie. U heeft hem ook ontdekt? De smartphone. It turns your world upside down. Heeft u wel eens geprobeerd te bellen met uw Nikon? Of uw Hasselblad? Heeft u uw Canon al eens gebruikt als navigator? Nou dan. En dan nu, het superbe: uw smartphone kan ook fotograferen! Dat doet hij niet uit zichzelf. Zover gaat de revolutie nog niet. U moet er wel wat voor doen. Deze masterclass helpt u op weg. Na de masterclass weet u precies waar u uw vinger op welke knop moet leggen.
Smartphonephotography: eine Brücke zwischen Front und Heimat.
You press the button, god do the rest.

The Master

Amersfoort, 2017 11

(All the English-Dutch translation is Google translate certified)

Thrilling tips and tricks. Get more likes, koop dat boek, klik hier.

[:]